profil

Teksty 74
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Pierwotniaki

poleca33%
Biologia

Przegląd wybranych grup protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Kategoria: Protisty – od jednej komórki do organizmu wielokomórkowego

Podział systematyczny królestwa Protistów nie jest do końca ustalony, co wynika z bardzo dużego zróżnicowania zaliczanych do niego grup organizmów oraz różnego stopnia ich pokrewieństwa. Protisty są grupą parafiletyczną, gdyż pochodzą wprawdzie od wspólnego przodka, ale jest to równocześnie przodek roślin, zwierząt i grzybów. W literaturze istnieje kilka wersji systematyki protistów. Niektórzy badacze podają w wątpliwość zasadność łączenia tak różnorodnej grupy organizmów w obrębie wspólnego...

poleca61%
Biologia

Protisty zwierzęce, czyli pierwotniaki

Kategoria: Przegląd wybranych grup protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Są jednokomórkowymi organizmami heterotroficznymi. Komórka otoczona jest pellikulą o różnej grubości. Nie posiadają ściany komórkowej, choć niektóre mogą tworzyć na zewnątrz komórki pancerzyki utworzone z krzemionki, węglanu wapnia, a nawet z elementów celulozowych. Z reguły poruszają się aktywnie. Wyjątek stanowią niektóre pasożyty, które zatraciły zdolność ruchu. Różnorodność kształtów jest w tej grupie protistów olbrzymia, ale wszystkie formy można sprowadzić do następujących typów:...