profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika niedyrektywna



poleca83%
Pedagogika

Współczesne nurty i teorie wychowania

Pedagogika serca Do zasad skutecznego wychowania zalicza się ciągłość, dynamiczność i długotrwałość. Jeżeli więc chcemy wychować człowieka zdrowego psychicznie i fizycznie, musimy zadbać o rozwój jego uczuć, jeszcze przed narodzeniem, w okresie...



poleca81%
Pedagogika

Rodzaje pedagogiki

PEDAGOGIKA FILOZOFICZNA-NORMATYWNA Karol Kotłowski (1910-1988) W jego przekonaniu, pedagogika wywodzi się z filozofii toteż żaden z jej kierunków nie może lekceważyć tych korzeni. One bowiem stanowią ostateczny punkt odniesienia do eksplikacji...



poleca87%
Pedagogika

Przedstaw zasady pedagogiki niedyrektywnej i ustosunkuj się do niej.

Pedagogika niedyrektywna jest nurtem, który w swych korzeniach odwołuje się do za-łożeń psychologii humanistycznej. Za twórcę podwalin teoretycznych i najwybitniejszego przedstawiciela uważany jest Carl Rogers – amerykański psychoterapeuta i...



poleca83%
Pedagogika

Psychologia pedagogiczna-Rogers

Psychologia humanistyczna to jedno z podstawowych pojęć poruszonych przez pedagoga i psychoterapeute Carla Rogersa. Człowieka, który zajął się rozwiązaniem problemu terapeutycznej pomocy dziecku w rozumieniu siebie i w samoakceptacji własnej...



poleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania . IMPULS, Kraków 2003; str



poleca85%
Pedagogika

Współczesne systemy wychowania na podstawie książki Stefana Kunowskiego

Współczesne systemy wychowania . Opracowane na podstawie książki Stefana Kunowskiego ?Podstawy współczesnej pedagogiki ? System chrześcijański wychowania



poleca84%
Pedagogika

Wykłady - dr Zajac

skutku wychowania przedmiot pomiaru stosowane zmiany czynniki warunkujące skuteczność wychowania WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU I WYCHOWANIA przemoc i agresja w wychowaniu problem uzależnień dzieci i



poleca85%
Pedagogika

System wychowania

Charakterystyka współczesnych systemów wychowania Tragedia II wojny powszechnej zakończona atomową zagładą Hirosimy i Nagasaki podyktowała konieczność zapobieżenia przyszłej katastrofie całej



poleca85%
Pedagogika

Koncepcje wychowania a oddziaływania wychowawcze

teorie i nurty wychowania ” /str. 157-174/ 2. J. Banasiak „Reagowanie wychowawcze” /str.99-119, 168-176/ 3. K Konarzewski „Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych” /str. 174-203/