profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika Ellen Keypoleca85%
Pedagogika

Nowe wychowanie

3. Nowe wychowani W ostatniej ćwierci XIX stulecia budowa wewnętrzna społeczeństw europejskich zaczęła ulegać coraz widoczniejszej przemianie. Przemysł oparty o wielkie fabryki; niesłychane odkrycia i ulepszenia techniczne: pokonanie przestrzeni...poleca85%
Pedagogika

Kierunki pedagogiki XX wieku w pigułce

1. Scharakteryzuj pojęcie pedagogiki dziecka opracowane przez Ellen Key. 2. Scharakteryzuj i wyjaśnij zasady funkcjonowania niemieckich wiejskich ognisk domowych (D.L.E.H.). 3. Scharakteryzuj i wyjaśnij zasady funkcjonowania wolnej gminy...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika Marii Montessori.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność....poleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, które formułują zdolności życiowe (fizyczne,...poleca88%
Pedagogika

Nowe nurty ostatnich dziesięcioleci.

Jest to prezentacja oraz krotki referatpoleca85%
Pedagogika

Wychowanie seksualne

Wychowanie to według Okonia „świadomie organizowana działalność społeczna, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka”. Na podstawie tej definicji chciałybyśmy podać wampoleca85%
Pedagogika

Nowe wychowanie

szkoły nowego wychowania. Nazywano je „szkołami reform”. W Polsce te szkoły stworzył Henryk Rowie i nazywały się „szkołami twórczymi”. Działały na zasadzie eksperymentu. Nowe wychowanie powstało jakopoleca85%
Pedagogika

Formy organizacyjne procesu kształcenia

Formy organizacyjne procesu kształceniapoleca85%
Pedagogika

Jak rozumiesz pojęcie "dziedziny wychowania"? Przedstaw charakterystykę wybranej dziedziny wychowania i wskaż jej znaczenie dla praktyki wychowawczej.

integralną częścią wychowania. Pragnę przedstawić jedno z nich. Wychowanie estetyczne ukazuje umoralniający wpływ sztuki jednostkę ludzką. Sztuka towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia