profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Patriotyzm regionalnypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Świadomość narodowa

ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA Świadomość narodowa- są to prezentowane przez ludzi postawy i zachowania w związku z danym państwem. Jest to poczucie o jednej wspólnocie, że wszyscy jesteśmy jednakowi, mamy te same korzenie, historie i wspólnotę...poleca85%
Język polski

W jakich postawach pozytywnych i negatywnych może wyrażać się świadomość narodowa. Omów na przykładach.

Świadomość narodowa - są to prezentowane przez ludzi postawy i zachowania w związku z danym państwem. Jest to poczucie o jednej wspólnocie, że wszyscy jesteśmy jednakowi, mamy te same korzeniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czynniki narodowotwórcze i świadomość narodowa

osiągnięć przedstawicieli nauki, sportu, a nawet kultury masowej. ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA Czynniki tworzące więzi w obrębie zbiorowości narodowej mają wpływ na psychikę człowieka, kształtującpoleca84%
Język polski

Świadomość historyczna współczesnych Polaków w oparciu o "Pana Tadeusza".

Świadomość historyczna współczesnych Polaków: uciążliwe brzemię czy pomost „między dawnymi, a nowszymi laty”? Rozważ temat, wykorzystując wybrane fragmenty Pana Tadeusza i własne doświadczeniapoleca85%
Język polski

"Pan Tadeusz" epopeją narodową - elementem naszej kultury narodowej

. Tłem historycznym jest kampania Napoleona, która wiązała się z nadzieją na odzyskanie niepodległości co stanowi ważny okres dla narodu. Szlachta zaściankowa pielęgnowała świadomość narodową ipoleca86%
Język polski

Świadomość historyczna współczesnych Polaków: uciążliwe brzemię czy pomost „między dawnymi a nowszymi laty”? Rozważ temat, wykorzystując wybrane fragmenty Pana Tadeusza i własne doświadczenia.

Świadomość historyczna – Wiedza i wyobrażenie o przeszłości własnego narodu na tle historii ogólnej. Polska jako kraj jeden z niewielu na świecie dotknięty tak wieloma nieszczęściami ma niezwykle