profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Patologia struktur organizacyjnychpoleca84%
Socjologia

Patologia społeczna. Sposoby walki z patologią społeczną

•Patologia społeczna.• •Sposoby walki z patologią społeczną.• Patologia społeczna - niepożądane zjawiska, które mogą wywołać negatywne skutki w rozwoju danej społeczności lub całego społeczeństwa. Rodzaje patologii społecznej: •...poleca85%
Socjologia

Polityka społeczna

PATOLOGIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Pozycje społecznei role społeczne mogą polegać bardzo łatwo różnym patologiomNajczęstrzymi wskaźnikami patologicznego zachowania są: 1 przerost więzi nieformalnych nad formalnymi ( kliki, korupcja i tłumienie...poleca80%
Pedagogika

Patologia społeczna - wykłady

wszystko w załącznikupoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Patologia w społeczeństwie

Patologia społeczna w socjologii zjawisko społecznego zachowania się jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Patologie społeczne dzielimy na trzypoleca83%
Pedagogika

Opis patologii rodzinnej, z skąd się wzięła ta patologia, zaproponowanie metod pomocy rodzinie objętej tą patologią.

Patologia społeczna : zjawiska społ. zachowania się jednostek i grup oraz funkcjonowania instytucji społ., pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi przezpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie patologie społeczne dotyczą polskiego społeczeństwa i jakie proponujesz metody ich zwalczania ?

: samobójstwa, przestępczość, prostytucja, dewiacje seksualne i uzależnienia (narkomania, alkoholizm itp.). Alkoholizm jest największą patologią społeczną jaka występuje w Polsce. Jest to choroba którapoleca86%
Pedagogika

Polityka społeczna

zdrowia, organizacji wypoczynku i turystyki, walki z patologią społeczną oraz zagadnienia prognozowania społecznego. (pojęcie wyjaśniłem na podstawie encyklopedii PWN z roku 1983 – tak, więc nie wiem