profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Patetyzm

poleca50%
Słownik motywów literackich

Ojczyzna – PRL

Bardzo specyficznie mówi o swej PRL-owskiej ojczyźnie Rafał Wojaczek w dość bluźnierczym wierszu . Konwencja wzniosła, patetyczna, związana z patronką Polski – Matką Boską miesza się tu z przyziemnymi szczegółami, niekiedy bluźnierczym konkretem. Atrybutom Matki Boskiej(mądrość) i litanijnym określeniom Maryi („Matko mądra jak wieża kościoła”) towarzyszą wyrażenia spod budki z piwem („i troskliwa jakby bufetowa”, „matka dobra jak piwo żywieckie”, „dwie setki”). Prócz tych dwu kręgów...poleca85%
Historia

Radości i udręki mieszkańców Polski Ludowej.

Państwo polskie od 1952 roku używało oficjalnej nazwy - Polska Rzeczpospolita Ludowa ( PRL ). Rządzący komuniści w ten sposób podkreślali nowy ustrój. Stąd też nasze państwo w okresie rządówpoleca83%
Historia

Polacy wobec nowej władzy ( po II wojnie światowej )

aresztowani. ,,Czy Polacy powinni odrzucić dyktat Jałtański i czekać na nową wojnę?”. Polacy żyjący na emigracji, poza ojczyzną liczyli na to że bedzie nowa wojna która dawała by nowe nadzieje napoleca85%
Polityka

Stosunki polsko- watykańskie

jasnogórskiego. "Ostatni za życia Pawła VI rutynowy pobyt w Polsce kierownika Zespołu Stolicy Apostolskiej do Spraw Stałych Kontaktów Roboczych z Rządem PRL miał miejsce w maju 1978r. Abp Poggi zapewne niepoleca85%
Język polski

Ojczyzna dwa razy utracona. Porównaj refleksje dwóch emigrantów. „Ostatni – despotyzm” Cypriana Kamila Norwida i „Garden Party” Stanisława Barańczaka. Zwróć uwagę na to, jak Barańczak nawiązał do wiersza Norwida

Na przestrzeni wieków Ojczyzna wszystkich Polaków – Polska często napiętnowana była przez inne państwa. Niekiedy przez sojuszników, oferujących pomoc, narzucaną niewolę i niesłusznie wypowiadanepoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Partiotyzm jako element postawy obywatelskiej

rozumieć i patrzeć na niego przez pryzmat naszego poczucia obywatelskiego wobec ojczyzny. Ważne jest, więc także odpowiednie rozumienie słowa ojczyzna . Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją