profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Owady bezskrzydłe

poleca30%
Biologia

Owady bezskrzydłe

Owady bezskrzydłe nie posiadają skrzydeł. Występuje u nich rozwój prosty. Najbardziej znanym przedstawicielem jest rybik cukrowy.poleca82%
Biologia

Charakterystyka rzędów owadów.

Owady (Insecta): Podgromada: owady bezskrzydłe Apterygota: 1 Rząd: skoczogonki (Collembola) pchlica wodna, szczeciogonki (Thysanura) rybik cukrowy, Podgromada: Pterygota owady uskrzydlone: Odonata ważki, Ephemeroptera jętki, Plecoptera...poleca80%
Biologia

Patyczaki, pojęcia z biologii

1. Budowa zewnętrzna: Ciało owadów jest wyraźnie podzielone morfologicznie i funkcjonalnie na trzy tagmy: głowę, tułów i odwłok. Głowa pokryta jest oskórkiem tworzącym puszkę głowową. Puszka złożona jest z licznych sklerytów, płytek...poleca84%
Biologia

Pierścienice, Wieloszczety, Skąposzczety, Dafnie.

, drapieżne(skolopendra)roślinożerne(krocionóg) OWADY -duża odporność na wysychanie, bezkręgowce latają, owady ( bezskrzydłe , uskrzydlone) budowa,głowa(czułki-węch, dotyk)oczy złożone(widzi mozaikę), aparatpoleca85%
Biologia

Owady

i robotnice. Robotnice os i pszczół mają skrzydła, a robotnice mrówek są bezskrzydłe . Aby społeczeństwo owadzie mogło właściwie funkcjonować, pomiędzy osobnikami musi ustalić się odpowiedni sposóbpoleca84%
Biologia

Owady

mogą latać; samice są bezskrzydłe przez całe życie i zwabiają samce światłem. Owady posiadają ogromną zdolność przystosowywania się do róż-nych i zmieniających się warunków otaczającego jepoleca78%
Biologia

Znaczenie stawonogów w przyrodzie i gospodarce człowieka

więcej w połowie paleozoiku stawonogi pojawiły się na lądzie. W połowie okresu dewońskiego z pierwotnych wijów wyewoluowały owady bezskrzydłe , a z nich owady uskrzydlone- pierwsze zwierzęta zdolne dopoleca80%
Biologia

Przedstaw cechy charakterystyczne stawonogów

składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Z tułowia wyrastają najczęściej dwie pary skrzydeł i trzy pary odnóży. Są również owady bezskrzydłe . Owady mają oczy proste, czyli przyoczka oraz