profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opisz wpływ kultury starożytnego Rzymu na kulturę współczesnej Europypoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian.

Wielkie znaczenie dla kultury rzymskiej miało zetkniecie się z bardziej rozwiniętymi kulturami Etrusków i Greków. Rzymska państwowość i religia rozwijały się na wzorcach etruskich. Przy zakładaniu miast, rozmieszczaniu ulic i głównych budynków...poleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

zaprojektowane i wykonane przez Rzymian np. (Most w Sarajewie ,Droga via Appia). Największym wkładem starożytnych Rzymian w dziedzictwo kulturowe było stworzenie ustroju republikańskiego i prawo rzymskiepoleca82%
Historia

Referat: Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.

, bardzo oryginalnej sztuki. Pozostałości po kulturze i osiągnięciach Rzymian pomogły w rozwoju późniejszym cywilizacjom. Największym wkładem starożytnych Rzymian w dziedzictwo kulturowe Europy byłopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wspólnota kulturowa narodów.

Afryki) - c. fenicka. Starożytny Rzym stał się wzorcem organizacji państwowej opartej na prawie stanowionym. Myśl prawnicza starożytnych Rzymian jest powszechnie uznawana za znawców przedmiotu zapoleca84%
Historia

Przedstawienie obyczajów szlacheckich w XVII wieku.

wywodzi się od irańskiego plemienia Sarmatów, które w czasach starożytnych wzbudzało podziw Rzymian swoją bitnością i umiłowaniem wolności. Teza ta miała pozytywny wpływ na postawę szlachty: uważano, iż