profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przedmiot prawa administracyjnegopoleca85%
Prawo administracyjne

Ogólna charakterystyka prawa administracyjnego

Pojęcie prawa jest prawie tak stare jak ludzkość. Prawo administracyjne nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Historia ludzkości, jej rozwoju, łączy się ze sprawnym funkcjonowaniem organizmów państwowych. Tutaj właśnie możemy rozpocząć dyskusję na...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa

wyróżnia się 5 działów: -część ogólna – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego; -prawo rzeczowe – reguluje prawne formy korzystania z rzeczy (np. użytkowanie, zastaw, hipotekapoleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

. Źródła prawa administracyjnego w znaczeniu prawniczym nie są inne niż źródła prawa wielu innych gałęzi prawa . Nauka o źródłach prawa należy do teorii prawa . W dzisiejszym znaczeniu przez źródła prawapoleca85%
Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne.

. centralna – ogólnopaństwowa - adm. terytorialna – obejmuje swoim działaniem pewien odcinek państwa 2) ze względu na zakres działania: - adm. ogólna – gminna, powiatowa - adm. specjalna – admpoleca81%
Prawo

Podstawy prawa

określonej sytuacji bądź też pod określonymi warunkami Podział ze względu na rodzaje stosunków społecznych: 1) normy prawa administracyjnego 2) prawa cywilnego 3) prawa finansowego 4) prawa karnegopoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Skrypt z prawa na podstawie Winczorka

pozbawieniu osoby, która naruszyła zakaz cennych dla niego dóbr. Funkcjami kary mogą być: odpłata złem za zło, resocjalizacja przestępcy, prewencja indywidualna, prewencja ogólna , izolacja przestępcy od