profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przebieg bitwy pod Cedyniąpoleca83%
Historia

Bitwa pod Cedynią

Cedynia 972 Bitwa pod Cedynią miała miejsce 24 czerwca 972 r. W starciu tym siły dowodzone przez księcia Polan Mieszka I rozbiły wojska dowodzone przez margrabiego Hodona. Jest to pierwsza w historii Polski bitwa znana z dokładnej daty i...poleca85%
Historia

Problemy kształtowania się granic i władzy książęcej w Polsce

Moja praca odejmie proces powstawania państwa polskiego, kształtowanie się granic oraz problemy władzy książęcej za panowania pierwszych Piastów to jest Mieszka I, Bolesława I Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Śmiałego...poleca85%
Historia

Polacy i Niemcy – trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko – niemieckie na przestrzeni dziejów.

Na samą myśli o stosunkach polsko – niemieckich, Polak reaguje nerwowo. Od razu kojarzy dwa wspólne istotne fakty naszych historii: rozbiory Polski i II wojnę światową. Przykłady te, bo słuszne, przekreśliły całkowicie dobre kontakty z krajem...poleca87%
Historia

Daty starożytnośc i średniowiecze

. Na 2 części 476- upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego 622-ucieczka z mekki do medyny przez machometa 800-koronacja Karola 1 na cesarza 966-chrzest Polski 972- bitwa pod Cedynią 1000-zjazd wpoleca85%
Historia

Współpraca Polski i Niemiec cz.I

Mieszko I w wyniku licznych walk z Wieledami i Niemcami przyłączył do Polski Pomorze, ( o czym przesądziła bitwa pod Cedynią w 972 r). Ogromne znaczenie miało przyjęcie chrztu przezpoleca85%
Historia

Feudalizm.

>3. Kształtowanie granic państwa Mieszka I <BR>- podbój plemion Wielkopolski i Mazowsza <BR>- zwycięskie zmagania z Wieletami i Niemcami o ujście Odry (972 r. - Bitwa pod Cedyniąpoleca85%
Historia

Słowianie, powstanie Polski - sciąga

, Mazowszanie nad środkową Wisłą, Pomorzanie. Państwo Mieszka I : chrzest- 966 (małżeństwo z Dobrawą); bitwa pod Cedynią (972)- zdobycie Pomorza zach.; Chrzest polski- zapewnienie miejsca wśród państw Europypoleca86%
Historia

Średniowiecze

. Biskupstwo w Poznaniu (misyjne-bezpośrednio podlega Rzymowi), pierwszy biskup-Jordan. Bitwa pod Cedynią 972r. z margrabią Hodonem, zwyciężył brat Mieszka-Czcibor. Mieszko umierając miał: Wielkopolskę