profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz proces odbudowy Polski po I wojnie światowejpoleca85%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wyd rzeniach z 11 listopad 1918 roku,kiedy to we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitul cji Niemiec kończąc w ten sposób okres I wojny świ towej.W Berlinie wybuchła rewolucja...poleca80%
Historia

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej : Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziejpoleca85%
Historia

Rozwój gospodarczy świata i II Rzeczpospolitej w okresie XX-lecia międzywojennego

gospodarczą. To nowe spojrzenie nazwano interwencjonizmem. Ostatnim ważnym osiągnięciem II Rzeczpospolitej była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego(COP). Inwestycja ta skuteczniepoleca79%
Historia

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej Przede wszystkim bardzo ważnym sukcesem dla Rzeczpospolitej było stworzenie państwa z niczego. Ziemie, z których powstała Polska, były niezwykle zróżnicowanepoleca84%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej

im panować nad Polską, posługując się wojskiem saskim”. Ponadto Niemcy totalnie zniszczyli ustrój Rzeczpospolitej . Z trzynastu sejmów zwołanych za Augusta II zerwano dziesięć, a za Augusta IIIpoleca83%
Historia

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej od pierwszej połowy XVII w. do XVIII w.

czasach kiedy panowali Jagiellonowie Polska była naprawdę krajem liczącym się w Europie. A gospodarka ? Pod tym względem Polska była bezkonkurencyjna. Rozwijała się gospodarka folwarczno-pańszczyźniana