profil

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

poleca 80% 1149 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej:

Pomimo licznych trudności, które stanęły na drodze odradzającego się państwa, gospodarka II Rzeczpospolitej odnosiła sukcesy gospodarcze. Najbardziej znaczącym osiągnięciem był proces scalania, czyli łączenia wytwórczości całego państwa. Oznacza to, że Polska ujednoliciła się w jeden organ, system. Niestabilna polska waluta pogarszała sytuacje gospodarczą, co przyczyniło się do wzrostu bezrobocia oraz wybuchów strajków. Nowemu premierowi i ekonomiście Władysławowi Grabskiemu zależało na ustabilizowaniu stanu pieniężnego, zakazał więc dodrukowaniu pieniędzy. W kwietniu 1924r. przeprowadził reformę walutową oraz założył niezależną instytucję do struktur państwowych – Bank Polski. Dzięki tej działalności wprowadzono nową jednostkę monetarną – złoty polski. Dodatkowo podniesione zostały podatki, usprawniono funkcjonowanie administracji, wprowadzono oszczędności budżetowe, np. zlikwidowanie różnych dotacji oraz ujednolicono przepisy prawne. Wybudowanie największego i najnowocześniejszego portu w Gdyni umożliwiło rozwój polskiego handlu, w okolicach przystani morskiej powstało nowe miasto z linią kolejową łączącą się ze śląskim zagłębiem węglowym, dzięki temu transport był niemal bezpośredni.

Podsumowując naszą pracę, sukcesy gospodarki II Rzeczpospolitej, to:
- ujednolicenie się państwa polskiego
- wprowadzenie nowej jednostki monetarnej i ustabilizowanie się rynku
- usprawnione funkcjonowanie administracji państwowej i samorządowej
- oszczędności budżetowe
- nowoczesny port w Gdyni i rozwój handlu
- jednolity kodeks handlowy, karny i postępowania cywilnego


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna