profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz postanowienie traktatu wersalskiegopoleca85%
Historia

Wersalski traktat pokojowy (1919)

Wersalski traktat pokojowy (1919) Wersalski traktat pokojowy 1919, właściwie traktat pokoju z Niemcami, kończący I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 przez Niemcy i państwa zwycięskiej koalicji. Wszedł w życie 10 stycznia 1920....poleca85%
Historia

Orientacje na ziemiach Polski przed wybuchem I wojny światowej, traktat wersalski

polityczna co zaargumentowane miało być przez umowy międzynar. (8.01.1918). Traktat wersalski - najważniejszy z zawartych 1919 –20 traktatów kończących I wojnę świat., podpisany 28 VI 1919 przezpoleca84%
Historia

Traktat wersalski

, by te w przyszłości nie chciały odwetu· 28 czerwca 1919 roku - podpisano traktat wersalski , czyli układ pokojowy z Niemcami - w preambule wyłączną odpowiedzialnością za wybuch wojny obarczonopoleca80%
Historia

Traktat wersalski

. Chciała odszkodowań od Niemiec oraz likwidacji niemieckich sił zbrojnych i podziału Niemiec. Nadrenia miała być protektorem Ligi Narodów. 28 czerwca 1919 r. podpisano traktat pokojowy . Był bardzopoleca82%
Historia

Ład Wersalsko-Waszyngtoński.

traktat pokojowy ( wersalski ) pomiędzy ententą a Niemcami. Następnie ów traktat został także zawarty z pozostałymi krajami z państw centralnych. Głównymi założeniami tego traktatu było przestrzeganiepoleca84%
Historia

Trzecie powstanie śląskie

powstania śląskiego (2 V 1921) PKP przekształcił się w Naczelną Władzę Cywilną. Rozwiązany w lipcu 1921. Wersalski traktat pokojowy 1919 , właściwie traktat pokoju z Niemcami, kończący I wojnę światową