profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz polskie wyzynypoleca85%
Geografia

Polskie wyżyny

3) Wyżyna Krakowsko Częstochowska:  Długość około 150km od Krakowa po Wieluń;  Zbudowana z wapieni jurajskich i kredowych, które ku wschodowi przechodzą łagodnie w Nieckę Nidziańską, a ku zachodowi schodzą stromą Kuestą (100m wys.) ku Wyżynie...poleca82%
Geografia

Wyżyny Polskie

WYŻYNY POLSKIE Wyżyna Śląska Zachodnia część Wyżyny Małopolskiej, rozciąga się miedzy górną Odrą na zachód, Kotliną Oświęcimską na południe i krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschódpoleca82%
Geografia

Wyżyny polskie

Między pasem Nizin Środkowopolskich a pasem Kotlin Podkarpackich rozciągają się Wyżyny Polskie . Ukształtowanie powierzchni tego obszaru jest dość zróżnicowane, co wynika z urozmaiconej budowypoleca85%
Geografia

Wyżyny polskie, Sudety, Karpaty i Pogórze karpackie

Wyżyny : środowisko przyr.: najwyższa góra: Łysica 612m. rzeźba wapienna(kras) Krakowsko-Częstochowska: kras powierzchniowy: bruzdy, leje. Kras podziemny: jaskinie(stalaktyty, stalagmit, kolumnapoleca81%
Geografia

Wyżyny Polskie - podsumowanie tabela

WYŻYNY POLSKIE PODSUMOWANIE Wyżyna śląska Wyżyna krakowsko Częstochowska Niecka Nidziańskapoleca77%
Geografia

Wyżyny Polskie

WYŻYNY POLSKIE Wyżyna Śląska Zachodnia część Wyżyny Małopolskiej, rozciąga się miedzy górną Odrą na zachód, Kotliną Oświęcimską na południe i krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschód