profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz politykę Augusta III Sasapoleca82%
Historia

Czasy Saskie

Czasy Saskie Za czasów panowania Augusta II Sasa oraz Augusta III Sasa w Polsce panował nieład i nieporządek. Polska wzięła udział niepotrzebnie w Wojnie północnej i stanęła po stronie Rosji, co niestety z początku owocowało samymi...poleca85%
Język polski

Czasy saskie w kulturze polskiej.

1. Dwa nurty kultury. szlachecki - rodzinność magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy 2. Cechy kultury dworskiej (magnackiej). umowność, konwenans życia towarzyskiego hedonizmpoleca81%
Historia

Czasy saskie

HISTORIA – CZASY SASKIE Jan Giemza Spis treści: 1. Unia personalna Rzeczypospolitej z Saksonią. 2. Wielka wojna północna (1700-1721) a. Przyczyny b. Przebieg c. Skutki 3. Sejm Niemy (1717 rpoleca81%
Historia

Charakterystyka czasów saskich

Czasy saskie zapoczątkował władca Saksonii, który w 1697 roku został koronowany na króla Polski jako August II. Rzeczpospolita zawarła unię personalną z Saksonią, której armia liczyła 30 tysięcypoleca82%
Historia

Ocena czasów saskich

politycznego, z drugiej strony jednak od końca wojny połnocnej na ziemiach polskich postępowała odbudowa gospodarcza. Czasy saskie były dla miast okresem rozbudowy i stopniowego rozkwitu kultury. Wpoleca81%
Historia

Czasy Saskie

anarchii, której miarą jest to, że podczas panowania Augusta III odbył się jeden sejm – w 1736 r. Wszystkie pozostałe w ciągu następnych 27 lat zostały zerwane. Czasy saskie są uważane za dno upadku