profil

Ocena czasów saskich

poleca 83% 1070 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ocena czasow saskich jest trudna i skomplikowana. Wymaga wszechstronnego spojrzenia na czasy, ktore były z jednej strony epoką ustawicznej obcej interwencji niezręcznych sojuszy orz rozprzężenia politycznego, z drugiej strony jednak od końca wojny połnocnej na ziemiach polskich postępowała odbudowa gospodarcza. Czasy saskie były dla miast okresem rozbudowy i stopniowego rozkwitu kultury.
W Warszawie dokonano istotnych zmian w organizacji miasta, powstały jurydyki- obszary osiedlenie rzemieślnikow, ktorzy nie odlegając prawu cechowemu, mogli swobodnie rozwijać produkcję. Wzniesiono budynki wazne dla rozwoju miasta- Collegium Nobilium, bibliotekę publiczną, gmach teatru. Wbrew panującej dotąd opinii August II nie był obojętny wobec sytuacji państwa i starał się zreformować, niestety bezskutecznie, ustroj. Podejmował działania na rzecz odzyskania części Śląska, aby połączyć swe oba państwa i powiązać je gospodarczo. Wiele jego zamierzeń politycznych w razie możliwości zrealizowania mogło przynieść dobre skutki. Warszawa i Drezno u schyłku panowania Sasow stały się ośrodkami życia dyplomatycznego i kulturalnego.

Podoba się? Tak Nie