profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opisz obraz rewolucji w Szewcachpoleca85%
Język polski

Motyw rewolucji w literaturze.

Rewolucja to gwałtowny przewrót w życiu społeczeństwa i państwa, najwyższa forma walki klas, pojawiająca się jako obalenie przeżytego ustroju społecznego i ustalenia nowego. Od zawsze przyczyną rewolucji było różnicowanie klasowe społeczeństwa...poleca85%
Język polski

Trzy obrazy rewolucji ( Nie-Boska komedia, Przedwiośnie, Szewcy ), co je łączy?

Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemysłowa, techniczna ), w znaczeniu węższym - gwałtowna zmiana ustroju politycznego i organizacji...poleca89%
Język polski

Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny)

historii i prawidłowość rewolucji . Zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęska idei. Pesymizm. 4. Czesław Miłosz "Walc" - uspokaja, kołysze, wprawia przestrzeń w ruch, zakłócenie rytmu. MOTYWpoleca85%
Język polski

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

pojawia się zarówno w literaturze polskiej jak i europejskiej. Pisarzy, u których pojawia się motyw rewolucji bardziej interesował wpływ tego procesu na jednostkę i powstanie praw nim rządzących. Niepoleca85%
Język polski

Przedstaw różne motywy rewolucji w literaturze i ramowy plan

„Przedstaw różne motywy rewolucji w literaturze " I. Literatura podmiotu 1. Nie-Boska Komedia, Zygmunt Krasiński, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1966; 2. Przedwiośnie, Stefan Żeromski, Państwowypoleca89%
Język polski

Pogląd pisarzy na rewolucję społeczną w utworach różnych epok.

przybrał formę rewolucji społecznej wymierzonej w arystokrację. Dlatego dramat Krasińskiego jest na temat przyczyn wybuchu i konsekwencji rewolucji . W drugiej części Zygmunt Krasiński przedstawia obózpoleca87%
Język polski

Motyw buntu w literaturze. Omów na podstawie wybranych utworów sens i podłoże buntu.

Motyw buntu w literaturze . Omów na podstawie wybranych utworach sens i podłoże buntu LITERATURA PODMIOTOWA: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Poznań 2002, ISBN: 83-7014-419-5. Sofokles, Antygona