profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz jakie prawa chroni europejska konwencja praw człowiekapoleca85%
Prawo

Regionalny system ochrony praw człowieka

Regionalny system ochrony praw człowieka - element międzynarodowego systemu praw człowieka, uzupełnia uniwersalny system ochrony praw człowieka ONZ w zakresie praw człowieka. Celem jest zwiększenie efektywności międzynarodowej ochrony praw...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

System ochrony praw człowieka

Ukształtował się po II wojnie światowej , kiedy to zaczęło dążyć do stworzenia skutecznej formuły , międzynarodowej współpracy służącej ochronie praw człowieka . Tworzą go : * system uniwersalnypoleca82%
Ekologia i ochrona środowiska

Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

człowieka . W rozumieniu Ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) ipoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka- referat

wewnętrzne każdego państwa. Jeśli tak się jednak nie dzieje, można dochodzić swych racji przed organami międzynarodowymi. Istnieją dwa systemy ochrony praw człowieka : uniwersalny i regionalny . Systempoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo człowieka w świecie

człowieka oznacza, że o ile system międzynarodowy wyznacza ogólne standardy ochrony praw i wolności jednostki, o tyle system wewnątrzkrajowy go uszczegóławia i konkretyzuje. Podpisanie i ratyfikowaniepoleca85%
Pedagogika

Polityka społeczna, wykłady z sem. III, dr Kamasz

-lecznictwo- medycyna człowieka chorego;to są określone koszty -rehabilitacja (po przebytej chorobie). SYSTEM OCHRONY ZDROWIA. O Z powinna być kompetentna- fachowo przygotowana do działalności. Od O Z