profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opis procesu decyzyjnegopoleca87%
Administracja

Proces decyzyjny dotyczący zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Pan Cezary Kowalski kupił po bardzo przystępnej cenie używany samochód w jednym z krajów Unii Europejskiej. Aby móc jeździć swoim autem musiał go zarejestrować. W tym celu złożył w Urzędzie Miasta w Wydziale Komunikacji wniosek o...poleca85%
Administracja

Proces decyzyjny - mój proces decyzyjny

Określenie problemu. X to małe miasto gminne liczące 8.000 mieszkańców położone na terenach rolniczych. Stanowi centrum handlowo-usługowe gminy. Tu też zlokalizowane są większe zakłady pracy związane głównie z przemysłem spożywczym. W...