profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów panowanie Karola Wielkiegopoleca85%
Historia

Średniowieczna idea jedności Europy.

„Średniowieczna idea jedności Europy” <BR> <BR> <BR>Na średniowieczną ideę wolności Europy wpływ miało bardzo wiele rzeczy. Władcy nawiązywali do tradycji cesarstwa Bizantyjskiego, jednak przede wszystkim myśleli o...poleca86%
Historia

Renesans Karoliński

Renesans (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita) oznacza "odrodzenie". W tym miejscu należy zastanowić się, dlaczego czasy, w których panował cesarz Karol I Wielki oraz jego następcy, określane są jako czasy odrodzenia....poleca85%
Historia

Państwo Franków

Państwo Franków stworzyły plemiona germańskie z siedzibami w dolnym Renie. Część z nich przeniosła się w 355r. do Galii, dawnej dzielnicy rzymskiej. Od tej chwili miał początek podział na franków salickich i rypuarskich. Dynastia panująca w...poleca84%
Historia

Karol Wielki

Karol Wielki (742-814), król Franków od 768, cesarz od 800. Objął rządy po śmierci ojca Pepina Małego z dynastii Karolingów. W wyniku licznych wojen doprowadził do znacznego powiększenia terytorium kraju. Największy opór wojskom Karola Wielkiego...poleca85%
Historia

Wybitni władcy średniowiecza i ich wizje zjednoczenia

Wielkiego była jego koronacja na cesarza odrodzonego Cesarstwa Zachodniorzymskiego w Rzymie po trzydziestu latach rządów, mająca być świadectwem odrodzenia jedności chrześcijańskiego Zachodu. Niestetypoleca85%
Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

życia, bowiem główną ideą średniowiecznej Europy jest teocentryzm, czyli pogląd filozoficzny uznający Boga za przyczynę, stwórcę, powód i cel istnienia wszystkiego na Ziemi i we Wszechświecie. Bógpoleca85%
Język polski

Wieki średnie okresem upadku kultury.

Scotta w poematach George Byron. W utworach pojawia się średniowieczna sceneria: zamczyska, klasztory, tajemnicze postacie, pojedynki itp.(A.Mickiewicz „Grażyna”, „Konrad Wallenrod”,J.Słowacki „Lilla