profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów motyw rewolucji w literaturzepoleca85%
Język polski

Motyw rewolucji w literaturze.

Rewolucja to gwałtowny przewrót w życiu społeczeństwa i państwa, najwyższa forma walki klas, pojawiająca się jako obalenie przeżytego ustroju społecznego i ustalenia nowego. Od zawsze przyczyną rewolucji było różnicowanie klasowe społeczeństwa...poleca85%
Język polski

Motyw rewolucji w literaturze.

Zawiera wizje abstrakcyjnej rewolucji - walki klasowej. Wzorce tej rewolucji wywodzą się z rzeczywistości: przewrót Cromwela w Anglii, powstanie listopadowe w Polsce i Wielka Rewolucja Francuska. Również w bohaterach możemy zauważyć wzorce...poleca89%
Język polski

Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny)

historii i prawidłowość rewolucji . Zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęska idei. Pesymizm. 4. Czesław Miłosz "Walc" - uspokaja, kołysze, wprawia przestrzeń w ruch, zakłócenie rytmu. MOTYWpoleca84%
Język polski

Motyw tańca w literaturze polskiej.

Taniec w literaturze polskiej ma różne oblicza, raz jest symbolem pojednania, optymizmu, nadzieją na przyszłość, a znów, kiedy indziej może być aluzją lub nawet porównaniem do władz politycznychpoleca84%
Język polski

Problem rewolucji w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego i "Przedwiośniu" S. Żeromskiego.

poprzednikami. Urządza rzeź, a zabijanie starej klasy utożsamia z "wolnością". Postępowanie obozu rewolucji opiera się na negacji dotychczasowych wartości. "Wolny" świat w ich mniemaniu to świat bez zakazówpoleca85%
Język polski

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

pojawia się zarówno w literaturze polskiej jak i europejskiej. Pisarzy, u których pojawia się motyw rewolucji bardziej interesował wpływ tego procesu na jednostkę i powstanie praw nim rządzących. Niepoleca85%
Język polski

Przedstaw różne motywy rewolucji w literaturze i ramowy plan

„Przedstaw różne motywy rewolucji w literaturze " I. Literatura podmiotu 1. Nie-Boska Komedia, Zygmunt Krasiński, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1966; 2. Przedwiośnie, Stefan Żeromski, Państwowy