profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów kolonie greckiepoleca85%
Historia

Problem przeludnienia Starozytnej Grecji.

Grecy rozwiązali problem przeludnienia za pomocą tzw. Kolonii. Kolonia, w starożytności termin określający formę osadnictwa. W starożytnej Grecji koloniami nazywano osady zakładane przez miasta Grecji (metropolie) na terenach zamieszkanych...