profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ogniwa lekcjipoleca87%
Pedagogika

Dydaktyka ( wykłady i ćwiczenia)

Aparatura terminologiczna dydaktyki 4 komponenty uczenia się: charakter, przedmiot, drogi, efekt Przedmiot: -kto? Sam nauczyciel -co? Wykłady, konsultacje -czas? Cały czas po skończeniu studiów Nauczanie- planowa i systematyczna praca z...poleca85%
Dydaktyka

Lekcja - ogniwa, fazy, części, sytuacje

KLASYCZNA STRUKTURA LEKCJI: 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Nawiązanie do tematu. 5. Podanie tematu. 6. Realizacja tematu. 7. Podsumowanie lekcji, synteza lekcji. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i...poleca92%
Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

. Część podstawowa: · uświadomienie uczniom zadania i podanie tematu · wprowadzenie nowego materiału, omówienie zasad i reguł · pokaz czynności z objaśnieniem · próbne ćwiczenia uczniów · korekta ipoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

, ćwiczenia -efekt: formy zachowania i działania lub modyfikacja dotychczasowych, wiedza i umiejętności, poznanie rzeczywistości Definicja uczenia się: jest to proces aktywnego nabywania wiadomościpoleca85%
Dydaktyka

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

objaśniająco-poglądową - (reprodukcyjną), która „ćwiczy pamięć i daje wiedzę, ale nie zapewnia radości badań naukowych i nie rozwija twórczego myślenia”. Obejmuje ona: pokazy, wykłady , lekturę, audycjepoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka wykłady

oraz kontroli i oceniania uczniów. Wszystkie metody kontroli i oceny dzieli się na: I . METODY TRADYCYJNE 1. Kontrola ustna 2. Kontrola pisemna 3. Zajęcia i ćwiczenia praktyczne 4. Analiza środkówpoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna

rzeczywistości: praktyka, ćwiczenia , zadania (ekspozycyjna) IV strategia oddziaływania na ucznia, na jego postawy, system wartości np. muzyka, plastyka, sztuka Budowa lekcji: I część główna II część