profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Oddziaływania między populacjami

poleca37%
Biologia

Oddziaływania międzypopulacyjne

Populacje różnych gatunków występujące w określonym biotopie składają się na biocenozę. Między populacjami w biocenozie istnieją różnorodne oddziaływania, które są przyczyną strat, przynoszą korzyści lub są dla populacji obojętne. Stąd między populacjami w biocenozie wyróżnia się oddziaływania antagonistyczne, protekcjonistyczne i neutralne.

poleca75%
Biologia

Biocenoza jako zespół populacji

Biocenoza to zespół populacji różnych gatunków występujących w określonym środowisku abiotycznym, czyli biotopie i powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. W biocenozie osobniki należące do danego gatunku zajmują określoną niszę ekologiczną , czyli przestrzeń, w obrębie, której czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska umożliwiają im utrzymanie się przy życiu. Oddziaływania między populacjami w biocenozie mają charakter pozytywny, negatywny lub nie występują. Stąd wyróżnia się...poleca85%
Biologia

Oddziaływania między populacjami

1. Neutralne . Żaden organizm nie ponosi strat, ani korzyści, ich nisze w żaden sposób nie pokrywają się. Przykłady: · Mucha domowa i dżdżownica · Niedźwiedź polarny i słoń afrykański 2. Antagonistyczne . Przynajmniej jedna z...