profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadachpoleca90%
Język polski

Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. "Dziadów" scena 7 - salon warszawski.

Bohaterowie sceny 7 zostali podzieleni na dwie grupy.Pierwsza z nich to arystokraci tzw.towarzystwo stolikowe.Do tego towarzystwa należą:kilku wielkich urzędników,arystokratów,literatów,damy wielkiego tonu,jenerałowie i sztaboficerowie.Piją oni...poleca87%
Język polski

Obraz społeczeństwa polskiego w III części "Dziadów" A. Mickiewicza.

Adam Mickiewicz, jeden z największych polskich twórców literatury, w latach 1815-1818 studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. Działał tam także w nielegalnych organizacjach młodzieżowych i rozpoczął karierę poety. W 1824 roku Mickiewicz...poleca85%
Język polski

Pytania na maturę ustną 2004

Starożytność 1. Na czym polega uniwersalność greckich mitów? 2. Przedstaw motyw niezawinionego cierpienia, odwołując się do Księgi Hioba i mitu o Prometeszu. 3. Na czym polega konflikt tragiczny w „Antygonie” Sofoklesa? 4. Rozważ przesłania...poleca85%
Język polski

Omówienie książki "Dziady".

, W rezultacie dramat kreśli wizję świata pełnego wielorakich znaczeń, w którym losy jednostki i zbiorowości nabierają metafizycznych sensów. III cz . “ Dziadów ” jest próbą odnalezienia optymistycznegopoleca85%
Język polski

A. Mickiewicz "Dziady" cz.III.

;; 3. mesjanizm narodowy - realizacja hasła \"Polska Chrystusem narodów\", 4. \"Widzenie\" księdza Piotra; 5. ocena społeczeństwa polskiego - \" Salon warszawski \"; 6poleca80%
Język polski

"Dziady" cz. III - Adam Mickiewicz.

polskiego - " Salon warszawski "; ocena wrogów - sceny" "Sen Senatora", "Pan Senator", "Ustęp". III cz . " Dziadów " jest próbą odnalezienia optymistycznego sensu cierpień i klęsk Polakówpoleca80%
Język polski

"Dziady" część III.

; to scena ataku diabłów na grzeszną duszę Nowosilcowa. " Salon warszawski " - podejmuje temat oceny społeczeństwa polskiego , elity rządzącej i młodych patriotów, przedstawionych w