profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obóz narodowypoleca88%
Historia

Pytania z XIX wieku od 29 do 35

29. Od idei obrony czynnej do nacjonalizmu. Ewolucja programowa polskiego ruchu narodowego. Początki obozu narodowego wiążemy z aktywnością organizacji o nazwie Liga Polska (LP), której inicjatorem był Tomasz Teodor Jeż (Zygmunt Malinowski),...poleca85%
Historia

Ocena rządów parlamentarlych II RP

Tomasz Nałęcz urodził się w 1949 r. w Gołyminie (woj. Mazowieckie). W 1972r. ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest profesorem, wykładowcą na UW. W latach 1970-1990 był działaczem PZPR, następnie SdRP, gdzie był...poleca83%
Historia

Walka polaków o granice po I wojnie światowej.

Tematem pracy jest walka Polaków o granice po I wojnie światowej, czyli po roku 1918 do roku 1921. Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy znów pojawiło się niepodległe państwo polskie. Polska prowadząc swa politykę...poleca89%
Historia

Polska po traktacie wersalskim

1. Polityczna stabilizacja w Europie w II p XIX w nie sprzyjała realizacji dążeń niepodległościowych Polaków . Nie mogli oni samodzielnie przeciwstawiać się potęgom zaborców , nie mieli poparcia mocarstw. Dopiero skłócenie mocarstw rozbiorowych i...poleca84%
Historia

PYTANIA MATURALNE

SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII -7 XVII/XVIII W. 37.PROGRAMY NAPRAWY RZ.P. W XVIII W. 38. POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO 1764 R. DO KONFEDERACJI BARSKIEJ9poleca84%
Kulturoznawstwo

Wiedza o teatrze - pytania do egzaminu

WIEDZA O TEATRZE - pytania do egzaminu 1. PODAJ ZNANE CI SŁOWA Z ZAKRESU SZTUKI TEATRU O RODOWODZIE GRECKIM katharsis, prologos, mimezis, theatron, epilagos, hipokratos, didaskalos 2. PRZYWOŁAJpoleca84%
Język polski

Pytania do powtórzeń przed maturą

scharakteryzuj miłość romantyczną. 7. Jak romantycy pojmowali patriotyzm? 8. Na czym polegał spór klasyków z romantykami? 9. Wykaż, że romantycy odchodząc od mitologii szerzej wprowadzili do