profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

O czym mówi wiersz Testament mójpoleca82%
Język polski

Interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

Podmiot liryczny może być utorzsamiany z samym poetą. Opowiada on o swoim zyciu, ktore w wiekszosci spedził na emigracji, a ktore teraz dobiega końcowi.Prosi on, aby po śmierci jego serce spalono w aloesie i przekazano prochy matce. Chciałby też,...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

? Testament mój ? Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niżpoleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza utworów "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Testament" Zbigniewa Herberta.

poddany krytyce środowiska emigracyjnego jest wiersz „ Testament mój ”, będący rozrachunkiem z życia poety. Niemalże identyczny tytuł nosi utwór Zbigniewa Herberta, wybitnego współczesnego lirykapoleca79%
Język polski

"Testament mój" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza.

się w nich do swych przyjaciół z prośbą o oddanie jego serca Salomie – matce Słowackiego , a także wspomnienie go czasem. We fragmencie: „I zapiją mój pogrzeb – oraz własną biedę: Jeżeli będę duchempoleca85%
Język polski

Interpretacja utworów Juliusza Słowackiego "Grób Agamemnona" i "Testament mój".

synowskiej miłości do matki-Polski; " Testament mój " jest zamkniętym w formę ostatniej woli umierającego podsumowaniem i refleksją o znaczeniu poezji i zadaniom, jakie przed nią i przed całympoleca85%
Język polski

Interpretacja "Testament Mój" Juliusza Słowackiego.

do swych przyjaciół z prośbą o oddanie jego serca Salomie ? matce Słowackiego , a także wspomnienie go czasem. We fragmencie: ?I zapiją mój pogrzeb ? oraz własną biedę: Jeżeli będę duchem - to się