profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niż środkowoeuropejskipoleca83%
Geografia

Warunki naturalne Polski - charakterystyka i ciekawostki

Polska leży na Niżu Środkowoeuropejskim, sięgając od Bałtyku na północy do Tatr na południu oraz od Odry na zachodzie do Bugu na wschodzie. Położenie geograficzne w centrum Europy wpływa na całe środowisko przyrodnicze, począwszy od ukształtowania...poleca82%
Geografia

Omów budowę geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Polska położona jest w strefie przejściowej miedzy pozaalpejską Europa Zachodnią a Europa Wschodnia w miejscu największego przewężenia pomiędzy Europa północna a Śródziemnomorską. Od północy obramowana Bałtykiem a od południa pasmami...poleca84%
Geografia

Polesie - charakterystyka i ciekawostki

mełły zboże na mąkę. Centralnym miastem Polesia jest liczący blisko 360 tysięcy mieszkańców Lublin - ważny ośrodek kulturalny i naukowy południowo-wschodniej Polski . Działają tu m.in. znanepoleca84%
Geografia

Wolin - polska wyspa na Bałtyku - charakterystyka i ciekawostki

sławą gniazda piratów, którzy napadali na statki pływające po Bałtyku. Można tu było spotkać kupców i żeglarzy całej Europy, nawet groźnych wikingów ze Skandynawii. Obecnie najbardziej znanym miastem