profil

Warunki naturalne Polski - charakterystyka i ciekawostki

poleca 83% 1096 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty nizina wielkopolska

Polska leży na Niżu Środkowoeuropejskim, sięgając od Bałtyku na północy do Tatr na południu oraz od Odry na zachodzie do Bugu na wschodzie. Położenie geograficzne w centrum Europy wpływa na całe środowisko przyrodnicze, począwszy od ukształtowania terenu i rodzaju gleb aż po występujące tu rośliny oraz zwierzęta. Wśród krajów europejskich Polska jest jednym z nielicznych, który może poszczycić się tak wielką różnorodnością środowisk i krajobrazów. Mamy morskie wybrzeża z wędrującymi wydmami i stromymi klifami, rozległe niziny, malownicze pojezierza, bagniste rozlewiska rzek, wspaniałe lasy w równinnej, centralnej części kraju oraz wyżyny i wysokie góry o charakterze alpejskim na południu. Powierzchnia kraju jest wyraźnie nachylona z południowego wschodu (od Bieszczad) na północny zachód (do wyspy Wolin). Zasadniczy wpływ na ukształtowanie powierzchni północnej i środkowej Polski miały zlodowacenia, z których ostatnie zakończyło się około 10 tysięcy lat temu. Natomiast pasmo Karpat powstało o wiele wcześniej, pomiędzy 65 mln a 2 mln lat temu, w wyniku potężnych ruchów górotwórczych.
Nizina to zazwyczaj płaski teren o wysokości nieprzekraczalnej 300 m n.p.m.. Ponad 90% naszego kraju stanowią niziny. Największe z nich to Nizina Wielkopolska i Nizina Mazowiecka.
Wyżyna to teren unoszący się pomiędzy 300 a 500 m n.p.m. Wyżyny zajmują tylko 5% powierzchni Polski. Największe z nich to Wyżyna Małopolska i Wyżyny Lubelska.
Góry obejmują tereny wzniesione powyżej 500 m n.p.m. W Polsce zajmują one zaledwie 3% powierzchni. Największe góry to Karpaty, a ich najwyższe pasmo stanowią Tatry.
Dla krajobrazu Polski charakterystyczna jest przewaga nizin oraz równoleżnikowy, czyli przebiegający w kierunku wschód-zachód, układ krain geograficznych. Układają się one pasami, poczynając od morza ku górom.
Polska jest krajem typowo nizinnym - średnia wysokość wynosi 173 m n.p.m. Dla porównania średnia wysokość w Europie wynosi 290 m n..m.
Różnica poziomów pomiędzy najniżej położonym miejscem w depresji, czyli na obszarze leżącym poniżej poziomu morza, a najwyższym szczytem górskim wynosi w Polsce 2500,8 m.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta