profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Niekonwencjonalne źródła energiipoleca85%
Biologia

Ziemię mamy tylko jedną

POTRZEBA OCHRONY PRZYRODY Celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej, dziedzictwa geologicznego, zapewnienie istnienia gatunków, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu...