profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nauka o państwie pytania i odpowiedzipoleca82%
Prawo administracyjne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

- element strukturalny i element funkcjonalny - pozwalające udzielić odpowiedzi na pytania : jak władza w państwie jest zorganizowana, jak władza w państwie działa11. Na podstawie głównie przemyśleń Tpoleca85%
Prawo

Nauczanie prawa w Rzymskim państwie.

1. Wstęp Przekazy źródłowe na temat edukacji prawniczej w starożytnym Rzymie są skąpe. Spowodowane jest to nauką prawa o charakterze prywatnym (brak wkładu państwa). Jedynym źródłem są autorzypoleca83%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

Wiadomości wstępne I . Nazwa i przedmiot dyscypliny naukowej Na oznaczenie dyscypliny naukowej, będącej przedmiotem naszych wykładów, można używać dwóch nazw: „wstęp do nauki o państwie ipoleca85%
Socjologia

Socjologia - pytania i odpowiedzi

społeczeństwa ( religia splata społeczeństwo, zapewniając wspólny system wartości), - nadaje sens życiu (daje odpowiedzi na fundamentalne pytania o ludzką egzystencję i sens w życiu) - kontrola społecznapoleca85%
Filozofia

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

celu zbudowanie personalistycznego i humanistycznego porządku społecznego w państwie i w świecie mającego za podstawę osobę ludzką a także dobro wspólne w różnych dziedzinach życia