profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Nauczanie łącznepoleca85%
Pedagogika

Formy organizacyjne procesu kształcenia

Formy organizacyjne procesu kształceniapoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka od a-z

Dydaktyka 1. Dydaktyka jako nauka. 1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka. Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę. Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o nauczaniu i uczeniu...poleca84%
Pedagogika

Geneza i istota kształcenia zintegrowanego. Psychopedagogiczne podstawy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Planowanie pracy w systemie kształcenia zintegrowanego.

Integracja- to zespolenie się scalenie, tworzenie całości z części, wytwarzanie całości z drobnych odpowiednio części. W przypadku edukacji- to sposób nauczania mający na celu pokazywanie związków między wszystkimi przedmiotami oraz ukazywanie...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia na egzamin z dydaktyki

- aktywność dla uczniów -metody kształcenia , treści, media edukacyjne, formy organizacyjne , zasady dydaktyczne, ewaluacja Definiowanie celów kształcenia i klasyfikacja. Taksonomia celów kształceniapoleca88%
Pedagogika

Analiza struktury i elementów procesu dydaktycznego

proces są: - podmiot uczący - podmiot nauczający - treści kształcenia - cele dydaktyczne ogólne i szczegółowe - metody nauczania - zasady nauczania - formy organizacyjne - środki dydaktycznepoleca85%
Dydaktyka

Formy organizacji kształcenia "System klasowo-lekcyjny"

. Organizacja procesu kształcenia musi być ujmowana elastycznie w zależności od celów i zadań dydaktycznych, czasu jego trwania, właściwości przedmiotów nauczania. 1. Formy organizacyjne kształceniapoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

terminologiczna i metodologiczna dydaktyki, 2)cele kształcenia , 3)treści kształcenia , 4)proces nauczania-uczenia się, 5)zasady kształcenia , 6)metody kształcenia , 7) formy organizacyjne , 8)środki dydaktycznepoleca84%
Pedagogika

Konspekt lekcji

umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków 5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: F. Bereźnicki „Dydaktyka kształcenia ogólnego” 6. METODY PRACY: praca z tekstem z elementami lekcji podającej 7. FORMY ORGANIZACYJNE