profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Naród polski pod okupacją niemieckąpoleca85%
Historia

Naród Polski pod okupacją Niemiecką

Był dzień 01.09.1939, godzina 4.45 rano. Niemcy hitlerowskie rozpoczęły działania zbrojne przeciwko Polsce. Pierwsze pociski spadają na placówkę na Westerplatte z pancernika "Schleswig - Holstein", armie hitlerowskie przekraczają granicę...poleca83%
Historia

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

przedstawić ten ważny okres w dziejach Polski . Celem tej pracy jest przybliżenie i pokazanie jakim wielkim represją musiało ulegać społeczeństwo polskie, pod okupacją sowiecką i niemiecką podczas IIpoleca80%
Historia

Przedstaw życie Polaków pod okupacją niemiecką i sowiecką podczas II wojny światowej.

choroby, a codziennością był widok śmierci. Zasady panujące w łagrach były nie do zniesienia szczególnie dla dzieci i kobiet. Jak ukazałam w mojej pracy, sytuacja Polaków pod okupacją niemiecką ipoleca85%
Historia

Sytuacja narodu polskiego pod okupacją niemiecką i radziecką

się na współpracę z radzieckim okupantem. Moim zdaniem, sytuacja narodu polskiego pod okupacją sowiecką i niemiecką była bardzo ciężka. Polacy represjonowani na każdej możliwej stopie życia, czy to wpoleca85%
Historia

Kultura Polski podczas II Wojny Światowej

W swojej pracy postaram się przedstawić kulturę Polski w czasach okupacji II Wojny Światowej, pod okupacją niemiecką i radziecką. II Wojna Światowa rozpoczęła się 1.09.1939 roku napaścią III Rzeszypoleca84%
Historia

Walka narodu polskiego z okupacją niemiecką i radziecką.

1. II Wojna Światowa – jej przebieg i skutki 2. Życie Polaków pod okupacją niemiecką 3. Życie Polaków pod okupacją rosyjską 4. Obozy hitlerowskie 5. Polska podziemna - Ruch oporu - Organizacje