profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz kiedy Mieszko I przyjął chrzestpoleca83%
Historia

Początki państwa polskiego - Polska za panowania Mieszka I

Historia państwa polskiego sięga dziesiątego wieku. W 965 roku książę państwa Polan Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Za jej pośrednictwem przyjął religię chrześcijańską i w roku 966 został ochrzczony. Przyjęcie chrześcijaństwa...poleca84%
Historia

Przedstaw okoliczności i znaczenie koronacji Piastów

Dynastia Piastów była pierwszym rodem królewskim, który rządził Polską. Można przyjąć, że początkiem państwa polskiego był jego chrzest w 966 r. za panowania Mieszka I. Ostatnim władcą Polski z dynastii piastowskiej był Kazimierz...poleca85%
Historia

Kształtowanie się feudalizmu, początki państwa polskiego i słowiańskiego.

(972 r. - Bitwa pod Cedynia) - odebranie Czechom Slaska i Malopolski po smierci Dobrawy - 971 r. - utrata grodów Czerwienskich 4. Chrzest Polski - 966 r. 5. Polska za panowania Boleslawapoleca85%
Historia

Początki państwa polskiego

życia Mieszka I (ok. 990r.) w granicach państwa polskiego znalazł się także Śląsk, pozostający dotychczas w zależności od Czech, a po jego śmierci ziemia Wiślan z Krakowem. Otton II, w roku 979poleca83%
Historia

Początki państwa polskiego

spowodowało wzrost znaczenia plemienia Polan. Centralne położenie, zbieżność kultury i wierzeń religijnych sprzyjało akcji jednoczenia ziem polskich i powstaniu państwa polskiego . Na początku drugiejpoleca86%
Historia

Początki państwa polskiego.

: bunt ludowy przeciw kościołowi i duchownym, likwidacja centrali państwa , rozpad na dzielnice 1039 najazd Brzetysława = odebrał Śląsk złupił Gniezno. Odbudowa państwa : Pomoc ze strony sąsiadów : cesarzpoleca84%
Historia

Ustrój państwa polskiego do XVI wieku

Polska jest państwem o olbrzymich tradycjach i kulturze, o długiej i pięknej historii, której początki sięgają II połowy X wieku. Na jej kształtowanie miały wpływ różne dynastie. Pierwszą i chyba