profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Napisz jakie były przyczyny wybuchu wojny trojańskiejpoleca82%
Historia

Wojna trojańska

Wojna trojańska i powrót Odysa były przedmiotem wielu epickich poematów, do naszych czasów najsłynniejsze pozostały dwa: "Iliada" i "Odyseja". W "Iliadzie" Homer opowiada nam wydarzenia dziesiątego roku wojny trojańskiej. Punktem wyjścia jego...poleca84%
Historia

Wojna trojańska

Wojna trojańska , wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos , potem liryka chóralna i tragedia grecka. Wg nich przyczyną wojnypoleca78%
Język polski

Przyczyny Wojny Trojańskiej.

Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem „dla najpiękniejszej”. Powstał spór, a sędzią w tej sprawie został Parys. Wybrał Afrodytę, którapoleca76%
Język polski

Wojna Trojańska, Odyseusz

Wojna trojańska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna ipoleca85%
Język polski

Wojna Trojańska - plan wydarzeń.

. Zaproszenie Parysa na dwór królewski 15. Parys dowiaduje się o swoim prawdziwym pochodzeniu 16. Wyprawa Parysa do Sparty po obiecaną mu przez Afrodytę, Helenę 17. Porwanie Heleny 18. Wojna pomiędzypoleca78%
Język polski

Przyczyny wybuchu wojny Trojańskiej.

Przyczyna wybuchu wojny trojańskiej było porwanie przez Parysa syna Priama i Hekabe pieknęj Heleny, żony Menelaosa króla Sparty za co wypowiedziana została wojna . Naprzeciw siebie stanęły ogromne