profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz jaka była sytuacja w Polsce po II wojnie światowejpoleca85%
Historia

Stalinizm w Polsce.

Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w trudnej sytuacji politycznej. Tak długo oczekiwana i okupiona krwią wielu osób wolność okazała się fikcją - całą władzę w kraju przejęła PZPR z Bolesławem Bierutem na czele. Partia ta zaś w...poleca85%
Historia

Wobec nowej władzy – współpracować, rywalizować, walczyć?

Społeczeństwo polskie w 1945 roku stanęło przed trudnym wyborem. Jak zachować się wobec zaistniałej w kraju sytuacji. Charakterystyczne dla polskiego życia publicznego w pierwszych latach powojennych było duże zróżnicowanie postaw społeczny wobec...poleca83%
Historia

Po II Wojnie Światowej

W załącznikupoleca85%
Historia

Sposoby kształtowania się komunistycznego systemu władzy po II wojnie światowej

5. Sposób kształtowania się komunistycznego systemu władzy w krajach Europy Środkowej i Południowej po II wojnie światowej:  inkorporacja (Litwa, Łotwa, Estonia) – ponowne wkroczenie Armii czerwonej na terytorium danego państwa umożliwiało...poleca81%
Historia

Porównanie systemów totalitarnych i autorytarnych w dwudziestoleciu międzywojennym - Faszyzm, Stalinizm, Rządy Autorytarne

ugrupowań młodzieżowych na usługach władzy (Konsomoł). SYSTEM AUTORYTARNY (Sanacja w Polsce ) Ideologia: idea silnego państwa, dla jej realizacji ograniczono prawa parlamentu i wolnościpoleca85%
Historia

Dyktator i prezydent

W Polsce prze 45 {45-90} lat panowała ruska dyktatura.Wtedy powstał PRL. Pierwszym dyktatorem polski był Józef Wisarrowicz Stalin. w roku 81 wprowadzono stan wojenny aby podtrzymać systempoleca84%
Historia

Stalinizm w Polsce

„CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STALINOWSKIEGO W POLSCE ” System stalinowski to forma dyktatury komunistycznej zapoczątkowana ok. 1929r. w ZSRR przez Józefa Stalina. Stalinizm zwany też „kultempoleca84%
Historia

Stalinizm w Polsce.

planowaniu wszelkich inwestycji i centralnej dystrybucji wszelkich dóbr. Źródła: ? Najnowsza historia Polski 1918-1980 ? A. Albert; ? Stalinizm w Polsce ? zbiór autorów; ? www.wikipedia.pl; ? www.sciaga.pl;poleca85%
Historia

Stalinizm

STALINIZM Można powiedzieć, że stalinizm w Polsce rozpoczął się z chwilą powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ogłoszenia przezeń Manifestu I przejęcia części władzy na wyzwolonych