profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nadzór nad stowarzyszeniamipoleca84%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązków (zachowania się) ich adresatów. Normy prawa...poleca85%
Administracja

Prawo administracyjne. Wykład

Prawo administracyjne - wykład Administracjno- prawna reglamentacja niektórych swobód wolności jednostki. 1. Prawo zrzeszania się- stowarzyszenia. Art. 58 Konstytucji stanowi, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. Zakazane są...poleca89%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - materiały do egzaminu

tematyczne: m.in. • prawo administracyjne • finanse • blok międzynarodowy Formy nauczania : wykłady , konserwatoria, staże w kraju i zagranicą, szkoła prowadzi ranking studentów. Ustrój szkołypoleca86%
Prawo

Prawo ogólne wykłady

egzekucyjnym w administracji. Prawa te są administracyjne i cywilne, np. prawo administracyjne materialne i prawo administracyjne formalne. ? Organizacja wymiaru sprawiedliwości. W Polsce wgpoleca85%
Prawo

Zagadnienia z podstaw prawa (wykłady)

sankcjonowanej. Np. prawo materialne to prawo cywilne więc prawo formalne to kodeks postępowania cywilnego. 1. Hipoteza – w normie sankcjonowanej 2. Dyspozycja – w normie sankcjonującej 3. Sankcjapoleca85%
Ekonomia

Ekonomika gospodarki żywnościowej - Wykłady AR

żywność (leśnictwo) II - przetwórstwo + usługi - obrót surowcami i produktami żywnościowymi III - usługi materialne ZAOPATRZENIE 1920-1950poleca87%
Zarządzanie

Wykłady - podstawy zarządzania

organizacji ( ludzkie, finansowe, rzeczowe, informatyczne.. Jest też podziała na materialne i niematerialne.) i wykonywany z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny