profil

Teksty 25
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Nadzór

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

Nadzór

1. ‘kontrolowanie, pilnowanie’; 2. ‘opieka’.poleca85%
Prawo

Prawo Administracyjne

POJĘCIE ADMINISTRACJI W naukach administracyjno-prawnych mówi się o administracji w dwóch znaczeniach. --Według pierwszego znaczenia -administracja jest pewną organizacją, składającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych, skupionych wokół...poleca86%
Prawo

Celowość i zastosowanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie.

W związku z okresem próby, ma jaki następuje warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary oraz w związku z nadzorem ochronnym, kodeks przewiduje następujące środki, których...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca92%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- różne rodzje odpowiedzialności.

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu • Szkoda wyrządzona przez mechaniczny pojazd komunikacyjny napędzany siłami przyrody • Ruch pojazdu komunikacyjnego • Szkoda • Związek przyczynowy między szkodą a ruchem pojazdu komunikacyjnego Pojazd...poleca85%
Administracja

Administracja- ogólne omówienie całego zakresu

DEF. nauki o administrowaniu 1) Naukę administracji można określić jako naukę społeczną, opierającą się na metodach empirycznych, której przedmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej -Z. Leoński 2)Nauka o...poleca85%


poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo publiczne gospodarcze- skrypt

Jest to skrypt, pochodzący z UAM, Wydział prawa i administracjipoleca90%
Administracja

Prawo i postępowanie administracyjne 2009/2010

W załączniku udostępniam najaktualniejsze wykłady z Prawa i postępowania administracyjnego prowadzone na wydz. Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z Dr Boguszem - wykłady 2009/2010 Nie wklejam tekstu z wiadomych względów!poleca85%
Prawo cywilne

Zobowiązanie i jego źródła

ZOBOWIĄZANIE I PRAWO ZOBOWIĄZANIOWE Zobowiązanie (stosunek zobowiązaniowy) jest jednym z rodzajów stosunków cywilnoprawnych, różniących się od innych swą treścią i charakterem. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron...poleca86%
Administracja

Kontrola w administracji

Rodzaje kontroli w administracjipoleca82%
Administracja

Prawo administracyjne

1.Pojęcie prawa administracyjnego – podział wewnętrzny ( definicja (najlepiej prof.Starociaka,)jaki jest podział wewnętrzny, (prawo materialne,proceduralne)wskazanie norm materialnych, proceduralnych, ustrojowych. Podać przykłady prawa przykład...poleca89%
Prawo

Prawo administracyjne - zagadnienia

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I. Wprowadzenie Formy działania a.p.: - akty administracyjne; - akty normatywne; - formy działań faktycznych; - umowy. II. Akty administracyjne. akt administracyjny- sformalizowany...poleca85%
Prawo gospodarcze

Spółki kapitałowe

Temat: Spółki Kapitałowe Spis treści: Wiadomości podstawowe …………………………….........……………………..3 Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością………….........……….....................4 Cel i zakres działalności spółki 2. Powstanie...poleca86%
Administracja

Podstawowe pojęcia teoretyczne w prawie administracyjnym

NADZÓR, KONTROLA, KOORDYNACJA, KIEROWNICTWO. NADZÓR ?są to sytuacje w których organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie nadzorowanych. Może być stosowany tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo i tylko przy...poleca85%
Administracja

Kontrola prawna administracji

1. Pojęcie i zasięg kontroli Kontrola prawna – to kontrola regulowana prawem. Administracja raz jest podmiotem kontrolowanym, a drugi raz podmiotem kontrolującym Kontrola prawna administracji to: - badanie zgodności stanu istniejącego ze...poleca89%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - materiały do egzaminu

1. Sposoby definiowania administracji publicznej. Administracja publiczna jest sprawowana przez Państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe, jak i związki publicznoprawne (związki samorządowe) i inne podmioty...poleca88%
Pedagogika

Amerykański system oświatowy

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają system oświaty prawdopodobnie najbardziej zróżnicowany, zdecentralizowany, a zarazem dynamiczny; chyba jedyny tego rodzaju na świecie. Rząd Federalny w niewielkim stopniu uczestniczy w tworzeniu polityki...poleca89%
Historia

MOTYWY WALKI O WŁADZĘ + suplement funkcji charakterotwórczej władzy

MOTYWY WALKI O WŁADZĘ + suplement funkcji charakterotwórczej władzy Władza w swoim czystym, pierwotnym znaczeniu oznacza stosunek społeczny między dwiema jednostkami, bądź też między jednostką i grupą lub między grupami, polegający na...poleca85%
Prawo administracyjne

Opracowanie ustaw o samorządach

Mam nadzieje że się to komuś przyda ;)poleca85%
Prawo

Prawo administracyjne

ADMINISTRACJA – działalność państwa, która nie jest wykonywaniem władzy ustawodawczej i sądowniczej substrat ludzki działanie na podstawie przepisów prawa brak równoprawności podmiotów, organ administracyjny ma charakter nadrzędny...poleca93%
Administracja

Prawo administracyjne

Pojęcie administracji ? przedmiotowe, podmiotowe, def. negatywna, poglądy. Ad. publ. jest sprawowana przez organy adm. rządowej jak i związki publiczno-prawne, a także inne podmioty, którym państwo przekazało funkcje administrowania. Ad. publ. -...poleca85%
Pedagogika

Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE (RODZAJE ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH STOSOWANYCH WOBEC NICH) 1. Osoba nieletnia: Która po ukończeniu 15 r.ż. dopuszcza się przestępstw przewidzianych w art. 10, 2 Kodeksu Karnego może podlegać...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna (pytania z zakresu człowiek a władza publiczna oraz ochrona praw człowieka) - bardzo szczegółowo

3. Proces formowania się praw człowieka: pierwsze dokumenty dotyczące praw człowieka: · korzenie praw człowieka sięgają zamierzchłych czasów np.: - dziedzictwo duchowe religii Mojżesza i proroków Izraela - uniwersalizm chrześcijański,...poleca84%
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne ściąga

ściągi z prawa administracyjnego