profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Morfologia

poleca78%
Geografia

Wody podziemne

Wody podziemne stanowią ok. 1,7% zasobów wodnych hydrosfery, w tym aż ponad 30% zasobów wód słodkich. Ze względu na pochodzenie wody podziemne dzielimy na: • wody infiltracyjne, pochodzące z opadów i wsiąkające w grunt; • wody kondensacyjne, pochodzące ze skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi i tuż pod jej powierzchnią; • wody reliktowe, zmagazynowane w próżniach skalnych w przeszłych epokach geologicznych; • wody juwenilne, powstające ze skraplania pary wodnej w trakcie procesów...poleca85%
Biologia

Elementy morfotyczne krwi - erytrocyty, leukocyty, trombocyty - morfologia, rola

FUNKCJE KRWI: - oddychanie - odżywianie - wydalanie - czynności regulacyjne (transport hormonalny) - utrzymanie środowiska płynnego tkanek - regulacja temp. ciała - czynności obronne SKŁADNIKI KRWI: - masa krwi stanowi 6-% masy...poleca82%
Język polski

Czy licealista powinien zapoznawać się z gramatyką języka polskiego?

Uważam, iż każdy licealista powinien zapoznawać się z gramatyką języka polskiego. Umiejętność poprawnego wysławiania się oraz pisania, jest niewątpliwie ważną rzeczą. Każdy licealista, który chciałby w przyszłości być osobą wykształconą, musi znać...poleca81%
Biologia

Morfologia i anatomia roślin - dział botaniki

Botanika - morfologia i anatomia roślin. Botanika morfologia i anatomia. 1. Budowa zarodka. Zarodkiem nazywamy młody, niedojrzały organizm roślinny we wczesnym stadium rozwojowym, w którym nie jest on jeszcze samodzielny, lecz zależny od...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca83%
Biologia

Kierunki rozwoju współczesnej biologii

BIOLOGIA - to dział nauki zajmujący się różnymi poziomami organizacji życia począwszy od poziomu molekularnego (biologia molekularna, w tym biochemia, genetyka molekularna) i komórkowego (cykologia) po przez układy tkankowe (histologia), poziom...poleca78%
Język polski

Słowotwórstwo powtórzenie wiadomości

Morfologia - to dział nauki o języku, który zajmuje się opisem budowy oraz odmianą wyrazów. Morfologia obejmuje słowotwórstwo i fleksję . Przedmiotem analizy i opisu morfologii są morfemy. Słowotwórstwo-czyli nauka o tworzeniu słów....poleca81%
Biologia

Czym zajmuje się biologia?

1. Biologia jest to nauka o życiu. Przykładowe dziedziny biologii: - ekologia - nauka badająca zależności zachodzące pomiędzy organizmami a środowiskiem. - zoologia - nauka o zwierzętach. - anatomia - budowa wewnętrzna organizmów. - morfologia...