profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Mimezjapoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

1.Zmienność mutacyjna : wywołana jest mutacjami, której źródłem są mutageny, zmienność ta warunkuję zmianę struktury materiału genetycznego w wyniku czego pojawiają się nowe geny lub modyfikują już istniejące. Część z tych mutacji jest obojętna...poleca82%
Biologia

Zjawisko mimetyzmu i mimikry w świecie zwierząt

Mimetyzm, czyli inaczej mimezja, to zdolność upodabniania się wyglądem do otoczenia, zjawisko dość często występujące w świecie zwierząt, dzięki któremu zwierzę zyskuje dodatkową ochronę przed wrogami naturalnymi. Bardzo podobne zjawisko, również...poleca78%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

ich profilaktyka - Czynniki mutagenne i kancerogenne - Cechy komórek nowotworowych - Nowotwory złośliwe u kobieti mężczyzn (m.in. w Polsce) - Badania profilaktyczne - Metody leczenia