profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Miłość opis



poleca85%
Język polski

Twórcza i destrukcyjna siła miłości. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.

Twórcza i destrukcyjna siła miłości Biblijna wersja stworzenia świata mówi, że Bóg stwarzał świat i życie przez sześć dni. Szóstego dnia światło dzienne ujrzał pierwszy człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Adam czuł się jednak...



poleca88%
Język polski

Czy można budować przyszłość bez miłości ?

CZY MOŻNA BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ BEZ MIŁOŚĆI ? Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie uważam, iż budowanie przyszłości, tudzież wspólnej egzystencji dwojga ludzi bez odwzajemniania uczuć jest raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt,...



poleca85%
Język polski

Człowiek nie może żyć bez miłości.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia. Wergiliusz pisał „miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości”. Dla Dantego miłość jest tym, co...