profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiskapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska

Organizacja Narodów Zjednoczonych Powołana w 1946 Siedziba w Paryżu - UNESCO - Główne cele: -Popieranie i koordynowanie współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej między narodami m.in. w zakresie ochrony środowiska -Kształtowanie świadomości...poleca87%
Geografia

Współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody

W Polsce w 1980 roku Sejm uchwalił Ustawę o Ochronie Środowiska i Zasobów Naturalnych,która zobowiązuje władzę i obywateli do działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto w tym samympoleca85%
Ekonomia

Współpraca międzynarodowa województwa podkarpackiego.

gospodarcza, współpraca szkół i wyższych uczelni, współpraca kulturalna); Ustrzyk Dolnych ze Starym Samborem ( w zakresie rozbudowy przejść granicznych, ekologii i ochrony środowiska , ochrony zdrowiapoleca83%
Biologia

Historia ochrony przyrody w Polsce

nawet tysiące kilometrów. Jest więc niezbędna ścisła współpraca międzynarodowa po to, aby zachować równowagę w środowisku naturalnym, rozsądnie gospodarować jego zasobami i skutecznie je chronić. Niepoleca85%
Politologia

Międzynarodowa współpraca pomiędzy euroregionami Polski i Niemiec.

zrzeszonych w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" oraz współpraca gmin w zakresie : gospodarki komunalnej (budowa infrastruktury komunalnej, gazyfikacja wsi, telefonizacja), ochrony środowiska (utylizacjapoleca85%
Turystyka i rekreacja

Międzynarodowa polityka turystyczna WSTiH 2008

nad nimi nadzoru, formalności graniczna, współpraca międzynarodowa ) ? Planowanie przestrzenne w turystyce (np. opracowanie planów zagospodarowania turystycznego, ochrona środowiska , deglomeracja ruchu