profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Metody prezentacji zjawisk na mapiepoleca85%
Geografia

Metody prezentacji kartograficznej

Metody prezentacji kartograficznej: metoda sygnaturowa dzielimy na: liniowe i punktowe, czyli: obrazki, figury geometr., litery. Metoda zasięgów: stosuje się zasięgi otwarte, gdy obszar występowania wykracza poza ramkę mapy i zasięgi zamknięte....poleca85%
Geografia

Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie. a) METODA SYGNATUROWA Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę: - figur geometrycznych, np....poleca80%
Geografia

Metody prezentacji zjawisk na mapie

Metody prezentacji zjawisk na mapie. a) METODA SYGNATUROWA Metoda sygnaturowa polega na oznaczaniu na mapie rzeczywistości przyrodniczej za pomocą znaków punktowych i liniowych. Sygnatury punktowe mogą mieć formę: - figur geometrycznych,...poleca85%
Geografia

Mapa jako żródło informacji geograficznej

Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znaków i barw. Plan różni się tym od mapy że nieuwzględniapoleca79%
Geografia

Mapa jako źródło informacji geograficznej

społeczne przedstawione są za pomocą odpowiednich znaków. Cechy mapy: -zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści mapy, -dobór i uogólnienie elementów treści mapy - generalizacja, -możliwośćpoleca81%
Historia

Wielkie Odkrycia Geograficzne

Wielkie Odkrycia Geograficzne 1.Przyczyny wielkich odkryć geograficznych a) przyczyny techniczne - nowe konstrukcje statków - rozpowszechnienie kompasu - użycie siatki kartograficznej bpoleca82%
Geografia

Podstawy korzystania ze źródeł wiedzy geograficznej.

: Graficzne metody prezentacji wyników badań geograficznych. Do prezentacji wyników badań geograficznych służą metody , które prezentują cechy jakościowe i ilościowe. ILOŚCIOWE JAKOŚCIOWEpoleca84%
Geografia

Mapa

Mapa- rysunek powierzchni ziemi w odwzorowani, w siatce kartograficznej , w skali przedstawiona za pomocą umownych znaków. Metody pomiarowe: -triangulacja – pomiar powierzchni za pomocą drutów