profil

Mapa jako źródło informacji geograficznej

poleca 84% 2504 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mapa - jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu (skali) z uwzględnieniem krzywizny terenu. Przedmioty terenowe, zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia gospodarcze i społeczne przedstawione są za pomocą odpowiednich znaków.

Cechy mapy:
- zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści mapy,
- dobór i uogólnienie elementów treści mapy - generalizacja,
- możliwość określenia położenia geograficznego dzięki zastosowaniu kartograficznego odwzorowania mapy,
- możliwość odczytywania i pomiaru różnych cech ilościowych i jakościowych (dzięki kartografii i skali).

Elementy mapy:
- osnowa (podstawa) matematyczna na którą składają się odwzorowania kartograficzne, skala mapy, punkty geodezyjne,
- treść mapy,
- legenda.

Odwzorowanie kartograficzne polega na przeniesieniu położenia punktów z powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyznę mapy z zastosowaniem określonych metod matematycznych np. rzutowania geometryczne. Odwzorowanie kartograficzne to przeniesienie na płaszczyznę mapy siatki geograficznej czyli południków i równoleżników.

Rodzaje map


Ze względu na skalę:
- wielkoskalowe,
- średnioskalowe,
- małoskalowe.

Ze względu na treść mapy:
- ogólnogeograficzne,
- tematyczne.

Wielkoskalowymi, ogólnogeograficznymi są mapy topograficzne. Oprócz siatki kartograficznej zawierają siatkę topograficzną ułatwiającą określenie położenia obiektów. Na mapach tych stosuje się poziomice (linie o jednakowej wysokości), znaki topograficzne.

Mapy tematyczne przedstawiają wybrane elementy: roślinność sieć wodną, gospodarkę, morza, jeziora.
- mapy przyrodnicze,
- mapy społeczno-gospodarcze.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata