profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Metody pomiaru prędkości światłapoleca85%
Fizyka

Pomiar prędkości światła

Prędkość światła jest to prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Prędkość światła w próżni w swobodnej przestrzeni jest jedną z podstawowych stałych fizycznych. Na podstawie obecnych danych prędkość światła C=299792,5 +/-0,4 km/s....poleca85%
Fizyka

Metody pomiaru prędkości światła

Już rzymski poeta i filozof Lukrecjusz przekonywał w I wieku p.n.e., ze światło biegnie z ogromną prędkością. Po raz pierwszy prędkość światła próbował zmierzyć włoski fizyk Galileo Galilei, zwany dziś Galileuszem, na...poleca85%
Fizyka

Astronomiczna metoda pomiaru prędkości światła.

Od wieków panowało przekonanie, że prędkość światła jest nieskończona. Później zaczęto zdawać sobie sprawę, że prędkość taka musi istnieć, oraz że musi być bardzo duża. Próbowano zmierzyć dokładnie czas, w którym światło przebywa duże odległości...poleca85%
Fizyka

Prędkość światła, metody pomiaru prędkości światła, światło jako fala elektromagnetyczna

pozwoliło na pomiar prędkości światła nie tylko w powietrzu, ale również w innych ośrodkach materialnych, na przykład przeźroczystych cieczach, jak również i w próżni. Michelson w 1924 roku prędkość światłapoleca89%
Fizyka

Badanie współczynnika załamania światła

się od równomiernie następujących maksymalnie o ok. 1000 s, co wynika ze zmian w odległości Ziemi od Jowisza i skończonej wartości c. Römer uzyskał wynik c = 215 000 km/s. Pomiar prędkości światłapoleca88%
Fizyka

Pomiary światła

do +2EV ( pomiar spotem na twarz) - prawidłowe naświetlenie dla +1EV Pomiar prędkości światła Od czasu gdy astronom duński Olaf Roemer - badając zaćmienia księżyców Jowisza odkrył, że prędkośćpoleca81%
Fizyka

Zastosowania w życiu codziennym - efekt Dopplera

rzeczywistej prędkości samochodu. Astronomia Rysunek 4: Zmiana barwy światła pochodzącego z oddalających się galaktyk Efekt Dopplera obserwowany dla światła gwiazd ma ogromne zastosowanie w astronomiipoleca85%
Fizyka

Metody badawcze fizyki

Ważne pomiary z historii fizyki: - Pomiar promienia Ziemi - Pomiar szybkości światła - Wyznaczenie stałej grawitacji - Wyznaczenie ładunku elementarnego - Pomiar średnicy jądra atomowego-cienka