profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Mechanizm skurczu mięśnia

poleca80%
Biologia

Mechanizm skurczu mięśni

Mięśnie charakteryzuje sprężystość, napięcie umożliwiające szybszą reakcję na pobudzenie oraz zdolność do skurczu . Objawem pracy mięśni jest ich skurcz, który następuje pod wpływem impulsu nerwowego docierającego do włókna mięśniowego za pośrednictwem nerwu ruchowego. Komórka mięśniowa (włókno mięśniowe) wypełniona jest ułożonymi w pęczki włókienkami kurczliwymi ( miofibrylami ), które zbudowane są z dwóch rodzajów włókienek białkowych ( filamentów ), odpowiadających za skurcz...poleca85%
Biologia

Mieśnie.

Funkcje mięśni: - dzięki nim poruszamy kończynami, - miesień sercowy przepompowuje krew w układzie krążenia, - umożliwiają pracę narządów wewnętrznych. Rodzaje mięśni: 1. Gładkie – ich włókna mają kształt wrzeciona, zawierają jedno jądro....poleca85%
Biologia

Mięśnie

Funkcje mięśni: - dzięki nim poruszamy kończynami, - miesień sercowy przepompowuje krew w układzie krążenia, - umożliwiają pracę narządów wewnętrznych. Rodzaje mięśni: 1. Gładkie – ich włókna mają kształt wrzeciona, zawierają jedno jądro....poleca85%
Biologia

Mięśnie m.in. mechanizm skurczu mięsnia, doping

Ściąga na podstawie podręcznika do biologii 2 Mięsień - jeden z elementów narządu ruchu. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z brzuśca(skupiska włókien mięśniowych)oraz ścięgien (zbudowane z tkanki łącznej włóknistej), mięśnie zazwyczaj posiadają...poleca83%
Biologia

Budowa i rola mięśni szkieletowych

drobnych, podłużnych, równolegle ułożonych, kurczliwych włókienek mięśniowych, zwanych miofibrylami. Stanowią one aparat kurczowy mięśni . Miofibryle składają się z jeszcze mniejszych jednostek, zwanychpoleca85%
Biologia

Mechanizm oddychania i ośrodki regulujące go

oddechowego powoduje zwiększenie siły skurczu mięśni oddechowych i pogłębienie się oddechu, wzmożenie zaś aktywności ośrodka pneumotaksycznego zwiększa liczbę oddechów. Z chwilą gdy Stężenie CO2poleca85%
Biologia

Kości i mięśnie

- zależy od naszej woli Rodzaje mięśni - antagonistyczne - synergistyczne Mechanizm skurczu i rozkurczu źródła energii: - Proces oddychania – utlenianie glukozy glukoza + O2 => ATP + CO2 + H2Opoleca83%
Biologia

Mięśnie

metabolizmu komórek (włókien) typu glikolitycznego mięśni szkieletowych (→ miocyty szybkiego skurczu ) czy dla metabolizmu zwierząt nurkujących (np. płetwonogie lub walenie). Skurcz mięśnia jest to procespoleca84%
Rehabilitacja

Mięśnie budowa i funkcja

Rodzaje skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych. - izometryczne- są to skurcze, gdzie bez zmiany długości mięśnia, zwiększa się jego napięcie - izotoniczne- czyli takie, gdzie zbliżają się