profil

"Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam".

poleca 90% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(Wstęp) Rewolucja nowoczesności miała wielki wpływ na zmiany w życiu ludzi oraz w ich myśleniu o świecie i poglądach na sztukę i literaturę. Artyści i poeci próbują uchwycić nowe cechy rzeczywistości, takie jak np. : ruch, prędkość, życie w tłumie, chaos informacyjny i geometryczność form. Futuryzm, Dadaizm, Ekspresjonizm, Kubizm i konstruktywizm występują jako nowe kierunki w sztuce. Odrzucona zostaje przeszłość tradycji, sztuka i literatura zainteresowane są przyszłością.

(przykład) Przykładem jest chodź by utwór ?XX wiek? Stanisława Młodożeńca, jako poetycki manifest futuryzmu. (argument) W wierszu znajdują się elementy nowoczesnej dla poety rzeczywistości, np.: kino, gramofon, aeroplan, chaos informacyjny. Twórca wiersza zafascynowany jest przyszłością i technicznymi wytworami cywilizacji, autor głosi również potrzebę stworzenia nowego języka sztuki i odrzucenie tradycji.

(przykład) Futurystyczna postawa Brunona Jasieńskiego, zaprezentowana w wierszu ?But w butonierce? jest następnym przykładem. (argument) Młody, zbuntowany, arogancki i pewny siebie poeta jako podmiot liryczny wiersza odrzuca tradycje, ciągnie prowokacyjną pogardę dla Tetmajera i Staffa, dla ?panienek? dyskutujących o sztuce. Poprzez cytaty ?stawianie kroków milowych, zamaszystych jak świat? stawia sobie cel nowej poezji. Autor zachwyca się również nowoczesnością i życiem w wielkich miastach.

(przykład) Umberto Boccioni, ?Hałas uliczny wdzierający się do domu?. (argument) Dokonaniem futurystów w malarstwie było nowatorskie przedstawienie ruchu, za pomocą jednoczesnego rejestrowania kolejnych faz, Stąd wrażenie wielkości linii, powtarzalności danego kształtu, swoistego rytmu linii i planu. W ten sposób udało im się oddać dynamikę, tempo życia, jego gwałtowny rytm, czy zachwyt malarstwa nad nowoczesnym szybkim i rytmicznym życiem ?ludzi miasta?.

(Zakończenie) Obojętnie jak zmienia się świat, jakie nadchodzą epoki, jak zmieniają się poglądy i marzenia człowiek zostaje ten sam. Z tymi samymi odczuciami, z tymi samymi cechami życiowymi. Nowoczesność może nam pomóc ulepszyć życie pod względem technicznym ale nie zmieni nas pod względem duchowym. Mimo iż możemy rozbudować swoją wiedzę i interpretacje różnych rzeczy, zawsze pozostaniemy tylko ludźmi z naszymi wadami i zaletami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta