profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Liczebniki wielokrotne

poleca29%
Angielski

Liczebniki wielokrotne (Repeating numerals)

Kategoria: Liczebnik (Numeral)

Liczebniki wielokrotne służą do wskazania, jak często wykonywana jest dana czynność. Tworzymy je przez dodanie do liczebnika głównego słowa times , oprócz dwóch pierwszych liczebników wielokrotnych, które są liczebnikami nieregularnymi: once – jeden raz, twice – dwa razy, three times – trzy razy, twenty-four times – dwadzieścia cztery razy.

poleca34%
Angielski

Liczebnik (Numeral)

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy: liczebniki główne one, six, fifty-nine, one hundred and twelve. liczebniki porządkowe first, third, twenty-fifth. liczebniki wielokrotne once, twice, three times