profil

Liczebnik (Numeral)

poleca 29% 7 głosów

Liczebniki w języku angielskim dzielimy na trzy najważniejsze grupy:

 • liczebniki główne
  • one,
  • six,
  • fifty-nine,
  • one hundred and twelve.
 • liczebniki porządkowe
  • first,
  • third,
  • twenty-fifth.
 • liczebniki wielokrotne
  • once,
  • twice,
  • three times
poleca 75% 87 głosów

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

poleca 79% 82 głosów

Liczebniki porządkowe (Ordinal numbers)

Liczebniki porządkowe tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka -th . Są jednak wyjątki – trzy pierwsze liczebniki porządkowe tworzą nieregularne formy: liczebnik główny liczebnik porządkowy one the first two the second three the third four the four th five the fif th six the six th twelve the twelf th W liczebnikach złożonych tylko ostatni człon...

poleca 25% 12 głosów

Liczebniki wielokrotne (Repeating numerals)

Liczebniki wielokrotne służą do wskazania, jak często wykonywana jest dana czynność. Tworzymy je przez dodanie do liczebnika głównego słowa times , oprócz dwóch pierwszych liczebników wielokrotnych, które są liczebnikami nieregularnymi: once – jeden raz, twice – dwa razy, three times – trzy razy, twenty-four times – dwadzieścia cztery razy.

poleca 63% 56 głosów

Ułamki (Fractions and decimals)

ułamki zwykłe czytamy korzystając z liczebników głównych i porządkowych – licznik czytamy jak liczebnik główny, a mianownik jak porządkowy: 1 / 3 – one third 1 / 8 – one eighth Ułamek 1 / 2 czytany jest, podobnie jak w języku polskim, jako połowa, a 1 / 4 jako ćwiartka: 1 / 2 - a half           1 / 4 - a quarter jeżeli w liczniku cyfra jest większa niż jeden, wtedy mianownik musimy postawić w liczbie mnogiej: 2 / 3 – two thirds 5 / 8 – five...

poleca 60% 49 głosów

Daty (Dates)

Podając datę, należy pamiętać, że dni miesiąca musimy wyrazić za pomocą liczebnika porządkowego, a czytając rok do 1999, cyfrę dzielimy na dwie części: 3 rd May – the third of May 18 th December – the eighteenth of December 1500 – fifteen hundred 1601 – sixteen oh one 1821 – eighteen twenty-one Daty po 2000 roku czytamy jak w języku polskim: 2000 – two thousand 2002 – two thousand and two Pamiętaj, że, czytając datę, musisz wstawić przyimek of...

Podoba się? Tak Nie