profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Leśny Bank Genówpoleca86%
Biologia

Polski Bank Genów

BANK GENÓW KOSTRZYCA Bank genów-ośrodek gdzie genotypy są przechowywane poza ich naturalnym środowiskiem.Przechwywany materiał biologiczny, umożliwia wyhodowanie i przywrócenie naturze roślin i zwierząt z zagrożonych taksonów. Z uwagi na...poleca85%
Biologia

Różnorodnośc biologiczna

, tkanek lub żywych kolekcji różnych odmian roślin. Leśny Bank Genów w Kostrzycy koło Jeleniej Góry gromadzi nasiona drzew i krzewów leśnych z całego kraju. Różnorodność ekosystemów Ochronę